Kommunesammenlægning på Bornholm 2003

På Bornholm omlages 5 bornholmske kommuner til Bornholms kommune i weekenden den 28/29 juni 2003.

Nedenfor findes filer med henvisninger for vejkoder og vejdistriktskoder for Bornholm før og efter kommunesammenlægningen i CPR samt et dokument med nærmere forklaring til henvisningstabellerne og individstrukturer.

Vejhenvisningsregister.pdf

Distriktshenvisningsregister.pdf

Individstrukturer til henvisningsregistrene.pdf