Kommunesammenlægning i Grønland 2009

18 kommuner sammenlagdes til fire pr. 1. januar 2009.

Efter første del af konverteringen af data i forbindelse med kommunesammenlægningen i Grønland blev gennemført blev der dannet henvisninger mellem de daværende kommune-/vejkoder, og kommune-/vejkoder efter sammenlægningen af kommuner. Der er ligeledes dannet henvisninger for vejdistrikter.

Ved konverteringen blev dannet et tilhørende vejregister.

Individstrukturer er ikke ændret siden kommunelægningen pr. 1. januar 2007 og kan derfor hentes på http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=118&t=visartikel&Articleid=4328

Adressekoder for persondata konverteredes som planlagt lørdag den 3. januar 2009.

Se data, der er dannet i forbindelse med konverteringen:

Vejhenvisningsregister.txt

Distriktshenvisningsregister.txt

Vejregister.zip