Tegnsæt og standarder

Generelle regler for tegnsæt

Download pdf oversigt over CPRs tegnsæt her

 

Tegnoversigt til CPR's kunder

Hvis man har problemer med at bruge de specieltegn der findes på Pc’ens tastatur i forbindelse med CPR-systemet, kan følgende benyttes uanset om det er CPR Ajour eller CPR Søg der arbejdes med.

Man klikker med venstre museknap på Start, herefter markeres Programmer, herefter Tilbehør, herefter Systemværktøjer og til sidst klik med venstre musetast på Tegnoversigt.

Tegnoversigten indeholder alle tegn som det fremgår af illustrationen i Bilag 1.

Man markerer det bogstav man ønsker indsat hvorefter bogstavet bliver fremhævet. I nederste højre hjørne vil den tastekombination, der skal bruges for at indsætte bogstavet fremgå.

I det viste eksempel var det et lille ”tysk y” ( ü ) man skulle bruge og her benyttes tastekombinationen Alt+0252 . Havde det været et stort ”tysk y” ( Ü ) ville tastekombinationen være Alt+0220 .

Hvis det var et lille ”svensk æ” ( ä ) skulle man bruge tasteanslaget Alt+0228 og ved lille ”svensk ø” ( ö ) ville tastekombinationen være Alt+0246 .

Man skal være opmærksom på, at der er forskel på tastekombinationen af ALT+ de numeriske tal alt efter om det er store eller små bogstaver.

Husk altid at benytte det numeriske tastatur ( Num Lock skal være slået til) sammen med Alt tasten. Alt tasten skal holdes nede medens man trykker på de numeriske taster og når man slipper Alt tasten vil det ønskede bogstav være der.

Oversigten over tastekombinationer af specielle bogstaver i CPR fremgår af Bilag 2.

Download "Tegnoversigt til CPR-kunder_Bilag 1.pdf" her

Download "Tegnoversigt til CPR-kunder_Bilag 2.pdf" her

 

Standarder for opbygning af navne og adresser i CPR

Opbygning af navn og adresse for personer registreret i CPR sker på følgende måde:

Linie 1: Personens adresseringsnavn på formen fornavn(e) og efternavn.

Linie 2: C/O-navn eller lokalitet

Linie 3: Standardadresse

Linie 4: Bynavn

Linie 5: Postnummer og postdistrikt

Hver linie kan maksimalt indeholde 34 positioner.

Specielt om C/O-navn eller lokalitet.

Hvis der er registreret et C/O-navn på en person og denne person samtidig bor i en bolig hvor der er tilknyttet lokalitet, kan kun det ene af felterne blive udskrevet. CPR-kontoret har valgt at det skal feltet C/O-navn i sådanne tilfælde og at feltet lokalitet bliver undertrykt.

Specielt om standardadresse.

Efter aftale med Post Danmark, anvendes følgende standardadresse, der er sammensat af følgende felter:

VEJADRESSERINGSNAVN
HUSNUMMER inkl. HUSBOGSTAV
ETAGE
SIDE/DØRNUMMER

Standardadressen dannes ud fra følgende regler:

Indholdet i felterne placeres i ovennævnte rækkefølge fra venstre mod højre.

Efterstillede blanke positioner og foranstillede nuller (0) fjernes.

Der skal være en blank position mellem vejnavn og husnummer.

Hvis standardadressen er under 34 positioner, og der forekommer et husbogstav, skal der mellem husnummer og husbogstav være en blank position.

Der skal være komma (,) foran etage.

Der skal være en blank position foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er en sideangivelse (TH, TV eller MF).

Der skal være et komma (,) og en bindestreg (-) foran side/dørnummer, hvis indholdet i dette felt er et dørnummer.