Certifikatet *.cpr.dk

Trust til certfikatet *.cpr.dk

CPR-kontoret opfordrer alle kunder til ikke at ignorere eventuelle certifikat fejl. 

Ved certifikat fejl er den hyppigste årsag hertil, at root og intermediate certifikater ikke er installeret på kundens server.

Der anvendes samme certifikat i både DEMO og PRODUKTION.

 

Download af *.cpr.dk certfikatet

*.cpr.dk certifikat

Download af root og intermediate certifikater

Root og Intermediate Certifikater

 

Support

Som udgangspunkt yder CPR-kontoret ikke support til installation af certfikatet, herunder root og intermediate.

Vejledning (Windows) til installation af root og intermediate certifikater  https://support.comodo.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/636/0/adding-root-and-intermediate-certificates-via-mmc

Anvendes Windows servere kan følgende hotfixs overvejes:  https://support.microsoft.com/en-us/kb/968730  og  https://support.microsoft.com/en-us/kb/948963

 

Certifikatets gyldighed

Det nuværende *.cpr.dk certifikat er gyldigt til maj 2018 og blev taget i brug i PRODUKTION den 7. maj 2015.

Meddelelse herom blev udsendt via nyhedsbrev. Ligeledes fremgik det af CPR-systemets generelle Driftsinformation.

For yderligere information

Kontakt kundecenteret

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08.00 - 11.00

eller e-mail: kc@cpr.dk