Verifikation af alle brugere med ajourføringsadgang 30. november 2021

Den 30. november 2021 gennemføres tidligt om morgenen en automatisk inaktivering af alle brugere med ajourføringsadgang samt alle DAP-administratorer, som kan tildele autorisation til ajourføring. 

Inaktiveringen sker som led i det løbende sikkerhedsarbejde og foretages med henblik på, at der foretages en verifikation af alle brugere med ajourføringsadgang i CPR-systemet.

Alle relevante myndigheder modtager et brev via Digital Post, hvor verifikationsprocessen og en særlig verifikationskode fremgår.

Der henvises i øvrigt til Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, herunder særligt afsnittet Regler for autorisation og adgangskontrol. Se vilkår her

Indhold

Verifikationsprocessen

Verifikationsprocessen trin for trin

Vejledning til DAP-administratorer 

Spørgsmål og Svar 

 

Verifikationsprocessen

Myndigheden skal meddele CPR-kontoret, hvilken af myndighedens DAP-administratorer CPR-kontoret skal genaktivere.

Myndigheden kan rette telefonisk henvendelse til CPR-kontorets Erhvervskundebetjening på telefon 72 26 97 45 (8:30 til 11:30 på hverdage) eller rette skriftlig henvendelse via Digital Post til CPR-administrationen eller Sikker Post til cpr@cpr.dk. Henvendelsen skal indeholde myndighedens CVR-nummer, CPR kundenummer og verifikationskode samt peronkoden (brugernavn) på den DAP-administrator, som CPR-kontoret skal genaktivere.

Der må påregnes travlhed i CPR-kontorets Erhvervskundebetjening den 30. november 2021, hvorfor vi opfordrer alle myndigheder til at henvende sig før den 30. november 2021.

Natten mellem den 29. og 30. november inaktiveres alle myndighedens brugere med ajourføringsadgang samt myndighedens DAP-administratorer. 

Hvis myndigheden allerede har meddelt brugernavn/personkode på myndighedens DAP-administrator genaktiveres denne af CPR-kontoret før kl. 8:00 den 30. november 2021. Ellers genaktiveres myndighedens DAP-administrator manuelt af CPR-kontoret ved myndighedens telefoniske henvendelse den 30. november 2021 og efterfølgende dage.

Herefter kan myndighedens DAP-administrator genaktivere myndighedens øvrige brugere. Myndigheder, der har flere DAP-administratorer, kan med fordel genaktivere disse som det første.

Bemærk: CPR-kontoret genaktiverer kun én af nyndighedens DAP-administratorer. Alle myndighedens øvrige brugere skal kontakte myndighedens egen DAP-administrator.

 

Verifikationsprocessen trin for trin

Før den 30. november 2021.
0) Myndigheden kan rette henvendelse til CPR-kontorets Erhvervskundebetjening og meddele, hvilken DAP-administrator der skal genaktiveres den 30. november 2021, samt myndighedens CVR-nummer, CPR kundenummer og verifikationskode. Myndighedens henvendelse kan være via telefon (72 26 97 45 8:30 til 11:30 på hverdage), Digital Post  til CPR-administrationen eller Sikker Post til cpr@cpr.dk.

Den 30. november 2021.
1) Myndighedens brugere inaktiveres natten mellem den 29. og 30. november 2021.

2) CPR-kontorets Erhvervskundebetjening genaktiverer myndighedens DAP-administrator fra den 30. november 2021 kl. 8:00:

 1. Hvis myndigheden forud (jf. trin 0) for den 30. november 2021 har oplyst DAP-administrators personkode til CPR-kontoret, genaktiveres myndighedens DAP-administrator inden kl. 8:00 den 30. november 2021.

 2. Hvis myndigheder ikke forud for den 30. november 2021 har oplyst DAP-administrators personkode til CPR-kontoret, kan myndigheden fra den 30. november 2021 kl. 8:30 rette henvendelse CPR-kontorets Erhvervskundebetjening på telefon 72 26 97 45. Herefter genaktiveres myndighedens DAP-administrator af CPR-kontorets Erhvervskundebetjening.

3) Myndighedens DAP-administrator verificerer, genaktiverer og tildeler nyt password (kendeord) til relevante brugere (personkoder) i egen institution.

Systembrugere er ikke omfattet
Systembrugere, der anvendes i web-services i integrationen mellem myndighedens it-systemer og CPR, inaktiveres ikke. Imidlertid har CPR-kontoret erfaret, at brugerkonti (personkoder), der er beregnet til brug for myndighedens medarbejdere, til tider også anvendes som systembrugere. Den enkelte myndighed bør være opmærksom herpå. 

 

Vejledning til DAP-administratorer

Hvis du er DAP-administrator, skal du følge verifikationsprocessen. CPR-kontoret genaktiverer den første DAP-administrator, der herefter skal genaktivere myndighedens øvrige brugere, herunder andre DAP-administratorer.


Genaktivering af bruger

 

Spørgsmål og Svar

 1. Hvorfor inaktiverer CPR-kontoret alle brugere med ajourføringsadgang?
  Det er en rutinemæssig sikkerhedsforanstaltning, der skal medvirke til, at myndigheden gennemgår egne brugere og vurderer, hvorvidt adgang til CPR fortsat er relevant.

 2. Jeg er ikke DAP-administrator. Vil CPR-kontoret venligst alligevel genaktivere min konto?
  CPR-kontoret genaktiverer den første DAP-administrator fra myndigheden. Herefter skal myndigheden håndtere genåbning af myndighedens øvrige brugere. Dette fremgår også af vores vilkår for anvendelse, som du kan finde på www.cpr.dk

 3. Vores DAP-administrator er på ferie/orlov/stoppet/syg, og derfor skal vi have en anden. Kan det lade sig gøre?
  Ja. Jeres CPR sikkerhedsansvarlige, sådan en skal I som myndighed have jf. vilkår for anvendelse af CPR, skal skrive til os via Sikker Post eller Digital Post og oplyse, hvilken personkode der skal have DAP-administrator rettigheder.
  Når I har fået svar retur om, at autorisationen er tildelt, skal den nye DAP-administrator ringe herind og oplyse verifikationskoden og kundenummer – så genaktiverer vi den nye DAP-administrator.

 4. Verifikationskode. Hvad er det?
  Verifikationskoden er et nummer, som er angivet i det brev, som er sendt via Digital Post til myndigheden. Verifikationskoden er sendt sikkert, og er dermed CPR-kontorets sikkerhed for, at den person, der oplyser koden, også repræsenterer myndigheden.

 5. Kundenummer. Hvad er det?
  Kundenummer er et aftalenummer på den aftale myndigheden har med CPR-kontoret. Kundenummeret er også angivet på det brev, som er sendt til myndigheden via Digital Post.

 6. Verifikation af brugere. Hvad mener CPR-kontoret med det?
  Se venligst Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, herunder særligt afsnittet ”Regler for autorisation og adgangskontrol”.