Verifikation af alle offentlige brugere med ajourføringsadgang til CPR-systemet 14. juni 2018

Nyhed

Den 14. juni 2018 gennemføres tidligt om morgenen en automatisk inaktivering af alle offentlige brugere med ajourføringsadgang til CPR-systemet.

Inaktiveringen sker som led i det løbende sikkerhedsarbejde, og foretages med henblik på, at der foretages en verifikation af alle offentlige brugere i CPR-systemet.

Alle relevante myndigheder har modtaget et brev via Digital Post, hvor verifikationsprocessen og en særlig verifikationskode fremgår.

Der henvises i øvrigt til standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, herunder særligt afsnittet ”Regler for autorisation og adgangskontrol”.

 

Verifikationsprocessen

Vejledning til DAP-administratorer

Spørgsmål og svar

 

Verifikationsprocessen

 

Genaktivering af brugere

Myndigheden forestår verifikation og genaktivering af egne brugere. Før en bruger genaktiveres skal myndigheden overveje, hvorvidt brugeren skal autoriseres til at varetage indberetning til CPR.

Selve genaktiveringen af den enkelte bruger foretages af myndighedens såkaldte DAP-administrator, som er en af myndigheden udpeget medarbejder med rettigheder til at administrere myndighedens CPR brugere.

Myndighedens CPR DAP-administratorer inaktiveres også. CPR-administrationen genaktiverer én af myndighedens DAP-administratorer, hvorfor myndigheden skal rette henvendelse til CPR-administrationen og meddele hvilken DAP-administrator, der skal genaktiveres. Myndighedens genaktiverede DAP-administrator genaktiverer herefter myndighedens øvrige brugere.

CPR-administrationens genaktivering af myndighedens DAP-administrator

Der må påregnes travlhed i CPR-administrationens kundecenter den 14. juni 2018, hvorfor vi opfordrer alle myndigheder til at rette henvendelse før den 13. juni 2018 kl. 14:00.

Myndigheden kan rette telefonisk henvendelse til CPR-administrationens kundecenter på telefon 72 26 97 45 og meddele hvilken af myndighedens DAP-administratorer, der skal genaktiveres. Henvendelse om genaktivering kan ligeledes fremsendes ved brug af Sikker Post til kc@cpr.dk eller Digital Post til CPR-administrationen (CVR: 29136815).

Ved henvendelsen skal myndighedens navn, kundenummer, DAP-administrators personkode (brugernavn), DAP-administrators mailadresse og verifikationskode angives. Verifikationskoden må ikke fremsendes via ukrypteret mail.

Verifikationsprocessen trin for trin 

Før den 14. juni 2018.

0)     Myndigheden kan rette henvendelse* til CPR-administrationens kundecenter og meddele hvilken DAP-administrator, der skal genaktiveres af CPR-administrationen. 

Den 14. juni 2018.

1)     Myndighedens brugere med ajourføringsadgang inaktiveres natten mellem den 13. og 14. juni 2018. 

2)     CPR-administrationens kundecenter genaktiverer myndighedens DAP-administrator:

a)     Hvis myndigheden forud (jf. trin 0) for den 14. juni 2018 har oplyst DAP-administrators personkode til CPR-administrationen, genaktiveres myndighedens DAP-administrator inden kl. 8:00 den 14. juni 2018.

b)    Hvis myndigheden ikke forud for den 14. juni 2018 har meddelt CPR-administrationens kundecenter, hvilken af myndighedens DAP-administratorer, der skal genaktiveres, kan myndigheden fra den 14. juni 2018 kl. 8:00 rette henvendelse* til CPR-administrationens kundecenter på telefon 72 26 97 45. Herefter genaktiveres myndighedens DAP-administrator af CPR-administrationens Kundecenter.

3)     Myndighedens DAP-administrator verificerer, genaktiverer og tildeler nyt password (kendeord) til relevante brugere (personkoder) i egen institution.

*) Ved henvendelsen skal myndighedens navn, kundenummer, DAP-administrators personkode (brugernavn), DAP-administrators mailadresse og verifikationskode angives. Verifikationskoden må ikke fremsendes via ukrypteret mail.

 

Vejledning til DAP-administratorer

Hvis du er DAP-administrator, skal du følge verifikationsprocessen. CPR-kontoret genaktiverer den første DAP-administrator, der herefter skal genaktivere myndighedens øvrige brugere, herunder andre DAP-administratorer.

Vejledning til genaktivering af brugere:

  1. Log ind i DAP på adressen  https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/  .
  1. Klik på ”Personkode”.
  1. Søg den bruger (personkode) frem, som skal genaktiveres ved at skriv brugernavnet (personkoden) i feltet ”Personkode”.
  1. Klik på knappen ”Send”.
  1. I ”aktion” vælges ”Ret personkode”.
  1. I feltet ”Aktiver/inaktiver” vælges ”Aktiver”.
  1. Klik igen på knappen ”Send”.
  1. Brugeren (personkoden) er nu genaktiveret og brugeren kan logge på med sit hidtidige password (kendeord).

 

Læs i øvrigt mere under spørgsmål og svar nedenfor.

 

Spørgsmål og svar

1. Hvorfor inaktiverer CPR-kontoret alle brugere?

Det er en rutinemæssig sikkerhedsforanstaltning, der skal medvirke til, at myndigheden gennemgår egne brugere og vurderer, hvorvidt adgang til CPR fortsat er relevant.

 

2. Jeg er ikke DAP-administrator. Vil CPR-kontoret venligst alligevel genaktivere min konto?

CPR-kontoret genaktiverer den første DAP-administrator fra myndigheden. Herefter skal myndigheden håndterer genåbning af myndighedens øvrige brugere. Dette fremgår også af vores vilkår for anvendelse, som du kan finde på www.cpr.dk .

 

3. Vores DAP-administrator er på ferie/orlov/stoppet/syg, og derfor skal vi have en anden. Kan det lade sig gøre?

Ja. Jeres CPR sikkerhedsansvarlige, sådan en skal I som myndighed have jf. vilkår for anvendelse af CPR, skal skrive til os via Sikker Post eller Digital Post og oplyse hvilken personkode, der skal have DAP-administrator rettigheder.

Når I har fået svar retur på, at rettigheden er tildelt, skal DAP-administrator ringe herind og oplyse verifikationskoden og kundenummer – så genaktiverer vi den nye DAP-administrator.

 

4. Verifikationskode. Hvad er det?

Verifikationskoden er en kode, som er angivet i det brev, som er sendt via Digital Post til myndigheden. Verifikationskoden er sendt sikkert, og er dermed CPR-kontorets sikkerhed for, at den person, der oplyser koden, også repræsenterer myndigheden.

 

5. Kundenummer. Hvad er det?

Kundenummer er et aftalenummer på den aftale myndigheden har med CPR-kontoret. Kundenummeret er også angivet på det brev, som er sendt til myndigheden via Digital Post.

 

6. Verifikation af brugere. Hvad mener CPR-kontoret med det?

Se venligst Standardvilkår for offentlige myndigheders adgang til CPR, herunder særligt afsnittet ”Regler for autorisation og adgangskontrol”.