Registreringer i CPR

Læs om beskyttelser i CPR  her .

Anmodning om navneændring skal rettes til bopælssognet.

Flytning mellem to danske kommuner skal ske ved brug af Nemid, med mindre der er helt særlige grunde til, at dette ikke kan lade sig gøre. Det er nu muligt for borgerne at benytte deres NemID/digitale signatur til at anmelde flytning direkte til kommunen via Borger.dk.

Klik her for at komme til flytteløsning med digital signatur på Borger.dk.

Har du ikke NemID/digital signatur endnu eller skal du flytte til eller fra udlandet, kan du IKKE anmelde flytning på Borger.dk, men skal i stedet anmelde flytning til din kommune.

Proceduren er lidt forskellig afhængig af, om du flytter indenfor kommunegrænsen, om du flytter mellem to kommuner, eller om du flytter til/fra udlandet.

Læs mere  her  om flytning.

Hvis en ny adresse i udlandet ønskes registreret i CPR, skal oplysningen meddeles til seneste bopælskommune i Danmark.

Du skal henvende dig til din bopælskommune (typisk borgerservice/folkeregisteret).

borger.dk kan du selv tilmelde dig Robinsonlisten ved at få markedsføringsbeskyttelse. 

Læs mere om beskyttelser i CPR  her .

Der kan klages til Social- og Indenrigsministeriet over en kommunes afgørelser efter CPR-loven. Afgørelsen skal sendes til kommunen, som skal genvurdere sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen af kommunen til Social- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret.