Personnumre uden kontrolciffer (modulus 11 kontrol)

Senest opdateret 30-06-2022

Personnumre uden modulus 11 kontrol er gyldige og skal kunne behandles af myndigheder og virksomheder

CPR-kontoret har siden 2007 tildelt personnumre uden såkaldt modulus 11 kontrol. Personnumre uden modulus 11 er fuldt ud gyldige personnumre og tildeles, da der for visse fødselsårgange ikke længere er kapacitet til at tildele numre med modulus 11 kontrol.

Siden 2007 har CPR-kontoret opfordret til, at it-systemer indrettes således, at personnumre uden modulus 11 kan håndteres systemmæssigt.

Til trods herfor modtager CPR-kontoret fortsat henvendelser fra borgere, som bliver afvist, fordi de er tildelt et personnummer uden modulus 11.

CPR-kontoret skal derfor understrege, at alle it-systemer bør indrettes således, at personnumre uden modulus 11 kan håndteres.

Som minimum skal det sikres, at borgere med et personnummer uden modulus 11 betjenes manuelt og ikke blot afvises under henvisning til, at personnummeret er ugyldigt eller lignende.

Klik her for at læse mere om opbygning af CPR-nummeret

Der er indtil videre kun tildelt personnumre på fødselsdatoer, der falder på en 1. januar:

1. januar 1960 1. januar 1964 1. januar 1965 1. januar 1966
1. januar 1967 1. januar 1969 1. januar 1970 1. januar 1974
1. januar 1975 1. januar 1978 1. januar 1980 1. januar 1981
1. januar 1982 1. januar 1984 1. januar 1985 1. januar 1986
1. januar 1987 1. januar 1988 1. januar 1989 1. januar 1990
1. januar 1991 1. januar 1992 1. januar 1994 1. januar 1995

Bemærk: Oversigten opdateres ikke regelmæssigt og er således ikke nødvendigvis udtømmende.