Lovstof

I lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) findes bl.a. regler for tildeling af personnummer, regler om folkeregistrering(bopælsregistrering, herunder ved flytning til og fra udlandet samt forhold vedrørende behandling og videregivelse af oplysninger til både offentlige myndigheder og private.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/702

I bekendtgørelsen findes uddybende regler om registrering i.f.m. værnepligt og under institutionsophold, for registrering i sommerhuse og for flytninger mellem de nordiske lande.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/466

Vejledningen, som retter sig både mod borgerne og mod offentlige myndigheder, skal læses som et supplement til de retsregler, som fremgår af Lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013 samt bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering m.v.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9273

Publiceret den 26.04.2007 

I anordningen for Grønland om ikrafttræden af CPR-loven findes bl.a. regler for tildeling af personnummer, regler om folkeregistrering, herunder ved flytning til og fra udlandet samt forhold vedrørende behandling og videregivelse af oplysninger.

Download anordningen i pdf her

Publiceret den 27.09.2007

I bekendtgørelsen findes uddybende regler om navne- og adressebeskyttelse samt  regler for registrering i.f.m. værnepligt og institutionsophold i Grønland.

Download "Bekendtgørelse for Grønland om folkeregistrering.pdf" her

Publiceret den 02.04.2007

Overenskomsten gælder personer, som er registreret som bosat i et af de kontraherende nordiske lande, og som har til hensigt at flytte, eller som er flyttet til et andet af disse lande. Færøerne og Grønland er tillige omfattet af overenskomsten.

Klik her for at læse bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Download "Bekendtgørelse af nordisk overenskomst.pdf" her

For yderligere information

Kontakt juridisk betjening

Tlf. 72 26 97 33
e-mail: cpr@cpr.dk