Robinsonlisten

CPR-kontoret udarbejder en gang i kvartalet (januar, april, juli og oktober) en fortegnelse med oplysning om nuværende navn og adresse samt eventuel seneste tidligere adresse inden for de seneste 3 år for samtlige personer, der har en markering i CPR om, at de pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. Personer med navne- og adressebeskyttelse medtages ikke i fortegnelsen. Fortegnelsen er også kendt som Robinsonlisten.

Brugernavn og kodeord oplyses ved kontakt til Erhvervskundebetjeningen via CPR Servicedesk portalen. CVR-nummer, virksomhedsnavn samt navn på kontaktpersonen bedes oplyst ved henvendelse.

Bemærk! Af sikkerhedsmæssige årsager bliver passwordet til Robinsonlisten ændret hvert kvartal i forbindelse med udsendelse af den sidste nye liste.

For yderligere information

Kontakt kundecenteret

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08:30 - 11:30

eller klik her for kontakt via CPR Servicedesk portalen