Lande og landekoder

Lande mv. samt tilknyttede myndighedskode og ISO-landekoder som registreret i CPR den 20. juni 2022

De benyttede landenavne kan afvige fra landets officielle navn, hvor det er vurderet mere hensigtsmæssigt at benytte en anden betegnelse. Eksempelvis er landenavnet USA anvendt fremfor Amerikas Forenede Stater. Det bemærkes tillige, at der af tekniske og historiske årsager også indgår enheder, som ikke er egentlige lande. Eksempelvis CPR-kontoret og Mellemøsten.

Download landelisten i CSV - CPR-LandeMyndigheder.csv

(CSV-filen er encodet i ANSI, linjeseparator er CRLF, feltseparator er semikolon)

Listen indgår i sin helhed også i CPR's myndighedsregister, som opdateres løbende.