Orientering vedrørende folkeregistrering - 2004/2

Publiceret 25-03-2004
Orienteringsbrev

Orientering om ny lovbekendtgørelse af CPR-loven, samt omstrukturering i ministeriet.

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2004/2 om folkeregistrering.

Orienteringsbrevet vedrører ny lovbekendtgørelse af lov om Det Central Personregister samt orientering om organisationsændringer i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

1. Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Som beskrevet i orienteringsbrev 2004/1 om folkeregistrering har ministeriet nu udarbejdet en lovbekendtgørelse af CPR-loven, lovbekendtgørelse nr. 140 af 3. marts 2004 om Det Centrale Personregister, som vedlægges i 2 eksemplarer.

Lovbekendtgørelsen, der er en sammenskrivning af ændringerne til CPR-loven, indeholder alle ændringer af loven siden hovedloven af 31. maj 2000. Lovændringerne er nærmere beskrevet i tidligere orienteringsbreve udsendt af ministeriet.

2. Ændret organisation i Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Der er fra den 1. marts 2004 foretaget visse ændringer i den interne organisation i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indebærer bl.a., at ministeriets juridiske opgaver vedrørende folkeregistrering ikke længere er placeret i1. økonomiske kontor, men fremover er placeret i ministeriets 3. kommunekontor. Se tidligere udsendt skrivelse vedrørende opgavefordelingen mellem 1. økonomiske kontor og CPR-kontoret.

Medarbejderne på området er fortsat fuldmægtig Mads Meilvang Laursen , fuldmægtig Mie Saabye og specialkonsulent Birgitte Mikkelsen .

Telefoniske henvendelser vedrørende juridiske spørgsmål om folkeregistrering kan som tidligere ske på telefon 33 92 37 15 mellem klokken 10-12 og 14-16.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med de tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen: www.im.dk

Med venlig hilsen

Tilmeld nyhedsbrev