Orientering vedrørende folkeregistrering – 2006/3

Publiceret 04-12-2006
Orienteringsbrev

Ny lovbekendtgørelse, ny vejledning om folkeregistrering og ny bekendtgørelse om folkeregistrering.

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2006/3 om folkeregistrering med orientering om, at der er udstedt:

1.       Ny lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006 af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven)

2.       Ny bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering

3.       Ny vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering

Lovbekendtgørelsen, bekendtgørelsen og vejledningen er vedhæftet dette orienteringsbrev.

Orienteringsbrev 2006-3.pdf  

Tilmeld nyhedsbrev