Om CPR nyhedsbreve

Der er fire kategorier af nyhedsbreve, der er målrettet henholdsvis

  1. Private virksomheder
  2. Offentlige myndigheder
  3. Teknikere (drift, udvikling mv - fx information om servicevinduer.)
  4. Sagsbehandlere (lovstof).

Nyheder målrettet offentlige myndigheder og private virksomheder omhandler generel information om CPR.

Nyhedsbrevet målrettet teknikere vil omhandle teknisk information, herunder planlagte servicevinduer uden for normal arbejdstid. Såfremt der er servicevinduer mv. inden for normal arbejdstid udsendes ligeledes nyhedsbreve til offentlige myndigheder og private virksomheder. Se også Driftsinformation.

Nyheder til sagsbehandlere mv om 'lovstof' vedrører primært juridiske forhold. Der vil blive orienteret om ændringer i lovgivningen vedrørende CPR, om nye eller ændrede vejledninger og ved udsendelse af meddelelser fra CPR-kontoret.

Der udsendes nyhedsbreve efter behov.

Det er muligt at melde sig til flere kategorier. Opmærksomheden henledes på, at man i enkelte tilfælde i så fald vil kunne modtage samme nyhedsbrev flere gange.

 

Indsamling og behandling af dine personoplysninger 

CPR-administrationen benytter MailChimp til håndtering af nyhedsbreve.

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmes din mailadresse derfor hos MailChimp.

Du kan når som helst afmelde dig CPR-administrationens nyhedsbreve ved at følge det link, der indgår i et nyhedsbrev.

Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i forbindelse med CPR-administrationens nyhedsbreve, kan du skrive til MailChimp. Kontaktinformation til MailChimp findes på https://mailchimp.com/contact/. Du kan også skrive direkte til CPR-administrationen.

Ved udsendelse af nyhedsbreve kan der anvendes såkaldt Open Tracking, hvilket bl.a. gør det muligt at se om et nyhedsbrev åbnes af modtageren, hvornår det åbnes, information om anvendt mailprogrammel, din lokation baseret på din IP-adresse ( hvorfra nyhedsbrevet er åbnet eller mailserver) samt eventuel infomation om anvendte links i mailen. Oplysninger der ligeledes gemmes.

MailChimp er tilsluttet den såkaldte EU-U.S Privacy Shield ordning, og anvender datacentre, der kan være placeret i lande uden for EU og EØS. EU-Kommissionen har fastslået, at Privacy Shield ordningen sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 og 3).

CPR-administrationen har indgået en databehandleraftale med MailChimp. Du kan læse mere om MailChimp, MailChimps privacy erklæring samt MailChimps behandling af dine oplysninger på https://mailchimp.com/legal/

Se også Sådan behandler vi personoplysninger

 

Tilmelding til nyhedsbreve

Tilmeld nyhedsbreve