Opbygning af CPR-nummeret

Personnummerets opbygning

1 - 2 position angiver personens fødselsdag.

3 - 4 position angiver personens fødselsmåned.

5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.

7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver i hvilket århundrede personen er født og 10. position i personnummeret angiver personens køn.

 

Se Personnummeret i CPR-systemet.pdf for en mere detaljeret beskrivelse.

 

Personnumre uden kontrolciffer (Modulus 11)

Indtil den 1. oktober 2007 opfyldte alle personnumre den såkaldte modulus 11 kontrol.

Læs mere om hvordan brugere af personnumre skal håndtere Personnumre uden kontrolciffer (moduls 11 kontrol)