Forskning

Levering af forskerudtræk fra CPR varetages af Sundhedsdatastyrelsen.

Efter CPR-lovens § 35 kan Social- og Indenrigsministeriet til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed videregive data fra CPR. Den konkrete videregivelse af CPR-data varetages af Sundhedsdatastyrelsen, som gennem sin Forskerservice også leverer data fra en række sundhedsregistre.

Yderligere oplysninger om Forskerservice:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/forskerservice

For yderligere information

Kontakt kundecenteret

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08.00 - 11.00

eller e-mail: kc@cpr.dk