CPR Services

Med CPR Services tilbyder CPR-kontoret opslagsmuligheder i CPR i XML-format. Disse kan således indbygges i virksomhedens egne IT-løsninger som led i digitaliseringen.

De standardiserede XML-grænseflader findes i Håndbog for CPR-services og kan umiddelbart tages i brug.

CPR Services leveres på samme vilkår som CPRWeb.

For yderligere information

Kontakt kundecenteret

Tlf. 72 26 97 45

ml. 08.00 - 11.00

eller e-mail: kc@cpr.dk